Temperatur

I måleri utgår man från pigmentens, färgernas och kulörernas visuella egenskaper. Inom varje kulör finns varma och kalla toner som, beroende av blandning, ger en rad nyanser från klara och krispiga till dova och smutsiga. De ser annorlunda ut när ljuskällan ändras. Beroende på om du har solljus, glödlampsljus eller lysrör, kommer färgen på samma objekt att upplevas olika. Det ögat uppfattar som en färg, eller kulör är resultatet av ljus som reflekteras på en yta och alltid i relation till andra kulörer; en färg, som normalt anses kall, kan upplevas som varm i relation till en annan kall färg.