Temperatur

I måleri utgår man till stor del från pigmentens, färgernas och kulörernas visuella egenskaper. Inom varje kulör finns varma och kalla toner som, beroende av blandning, ger en rad nyanser från klara och krispiga till dova dämpade färgtoner. Beroende på om du har solljus, glödlampsljus eller lysrör, kommer färgen på samma objekt att upplevas olika och se annorlunda ut när ljuskällan ändras. Det ögat uppfattar som en färg, eller kulör är resultatet av ljus som reflekteras på en yta och alltid i relation till andra kulörer; en färg, som normalt anses kall, kan upplevas som varm i relation till en annan kall färg.