Produktserie: Färgblandning

Grundfärger

I traditionell färglära räknas ren gul, röd och blå till grundfärgerna, eftersom de inte kan skapas med färgblandningar eller bär spår av andra pigment. De kallas för primära färger och är en bra palett att börja med. Läs mer om färgpaletter här. De tre kulörerna antogs räcka för att blanda alla färger, men i praktiken fungerar det mindre bra eftersom blandfärgerna alltid blir mörkare än grundfärgerna. I den grafiska branschen används betydligt ljusare grundfärger, processfärg; cyan, magenta och gul samt en kompletterande svart.

Två primärfärger som blandas kallas för sekundära färger; gul och blå blir grön, gul och röd blir orange, röd och blå blir violett. Två sekundärfärger som blandas ger bruna och grå toner, medans färgblandningar av en sekundär och en primärfärg ger klara ”mellantoner” och kallas för tertiära färger; exempelvis gul och grön blir gulgrön.

Kulörer som ligger nära varandra i färgcirkeln ger klara färgtoner medans kulörer långt ifrån varandra ger dämpade färgtoner. Som exempel ger en kall gul och kall blå en klar krispig grön. Två kulörer som står i kontrast till varandra i färgcirkeln ger en neutral tredje kulör, som går mot grått eller brunt, när de blandas. Kulörer som är varandras motsatser kallas komplementfärg, eller kontrastfärg, som exempelvis röd och grön, blå och orange eller gul och violett. Genom att titta på färgcirkeln får du vägledning. 

    Temperatur

    I måleri utgår man till stor del från pigmentens, färgernas och kulörernas visuella egenskaper. Inom varje kulör finns varma och kalla toner som, beroende av blandning, ger en rad nyanser från klara och krispiga till dova dämpade färgtoner. Beroende på om du har solljus, glödlampsljus eller lysrör, kommer färgen på samma objekt att upplevas olika och se annorlunda ut när ljuskällan ändras. Det ögat uppfattar som en färg, eller kulör är resultatet av ljus som reflekteras på en yta och alltid i relation till andra kulörer; en färg, som normalt anses kall, kan upplevas som varm i relation till en annan kall färg. 

    Färgcirkeln

    För att få en bättre överblick om olika kulörer kan man ta hjälp av en färgcirkel. Det är en cirkelform indelad i olika färgsektioner som kan arrangeras på olika sätt i cirkeln. En klassisk färgcirkel har tre nivåer: Primär som utgörs av grundfärgerna gul, röd och blå. Sekundär utgörs av ytterligare tre kulörer blandade av två primärfärger. Tertiärnivå som innefattar 24 kulörer blandade av primär och sekundärkulörerna.

    Färgcirkeln kan vara en bra guide när man blandar färg. Som att röd färg blir kallare med lite blått och varmare när den blandas med lite gult. Det gäller också de övriga kulörerna. Med lite blått blir gul färg kall, ännu mer blått ger en grön färg och en skrikig grön lugnas med lite rött och så vidare. Tillsammans med svart och vitt, eller vatten när det gäller akvarell, kan en mängd olika valörer uppnås. Tänk på att inte blanda i för många kulörer i färgen och helst färger med ett pigment, eftersom den annars riskerar att bli smutsig. Lär mer om kulörer och pigment här.