Ljus och färg

En färg som målas på ett vitt papper alltid kommer att hindra ljuset från underlaget att reflekteras; en genomskinlig färg som blandas med en täckande behåller inte sin transparens. Därför är bra att lära känna flera slags färger och pigment, deras genomlysande kvaliteter och olika egenskaper, när du skapar din färgpalett. Läs mer om färgpaletter här.