Kulörta färger

Kulör speglar färgens visuella intryck. Färgen får sin kulör från pigment. Det kan vara organiska pigment som mineraler, jordämnen och substrat (lakes) eller syntetiska pigment som uppfunnits eller vill efterlikna organiska pigment. Det finns de som är giftiga, blyvit är ett sånt historiska pigment vilket inte längre används. Följande färger innehåller pigment som tillhör eller kan uppfattas som respektive kulör.

Ljus är lika med färg

Ljus påverkar hur färger uppleves. Inom måleri är det pigmentens och färgernas visuella egenskaper som är utgångspunkten. Låt färgerna och deras särdrag guida dig när du bygger Din färgpalett. De färgpaletter som presenteras här på vår hemsida är endast några förslag. Börja måla och testa dig fram.  

Ljus är lika med färg, för att citera Joseph Mallord William Turner. Han var en brittisk konstnär under romantiken och en tongivande akvarellist. Turner's verk i romantisk stil utvecklades till en för tiden ny vågad pre-impressionistisk stil, där detaljerna i motiven löstes upp till en atmosfär av färg. 

 J. M. W. Turner, The Sarner See (Lake Sarnen), Evening c.1842, watercolor.
Public domain, via Wikimedia Commons
 

𝙻𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚒𝚜

𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚞𝚛

– 𝙹. 𝙼. 𝚆. 𝚃𝚞𝚛𝚗𝚎𝚛

 

Ljus lyser upp det vi ser. Utan ljus finns ingen färg, den finns men vi ser den inte. Ljus påverkar visuellt hur vi upplever färger och det ser annorlunda ut när ljuskällan förändras av reflektioner i omgivningen. Tillsammans modellerar ljus och färg volym och fasthet hos ett objekt, samtidigt som det påverkar stämningen och innehållet i en målning. Åtskilliga har försökt att formulera begrepp och mätsystem, som kombinerar den upplevda kulören och naturens lagar. Det finns olika läror och hyllmeter med litteratur i ämnet. 

Temperatur

I måleri utgår man från pigmentens, färgernas och kulörernas visuella egenskaper. Inom varje kulör finns varma och kalla toner som, beroende av blandning, ger en rad nyanser från klara och krispiga till dova och smutsiga. De ser annorlunda ut när ljuskällan ändras. Beroende på om du har solljus, glödlampsljus eller lysrör, kommer färgen på samma objekt att upplevas olika. Det ögat uppfattar som en färg, eller kulör är resultatet av ljus som reflekteras på en yta och alltid i relation till andra kulörer; en färg, som normalt anses kall, kan upplevas som varm i relation till en annan kall färg. 

Grundfärger

I den traditionella färgläran räknas ren gul, röd och blå till grundfärgerna, eftersom de inte kan skapas med blandningar av andra pigment, och de kallas för primära färger. Dessa tre kulörer antogs räcka för att blanda alla färger, men i praktiken fungerar det mindre bra eftersom blandfärgerna alltid blir mörkare än grundfärgerna. I den grafiska branschen används betydligt ljusare grundfärger, processfärg; cyan, magenta och gul samt en kompletterande svart.

Två primärfärger som blandas kallas för sekundära färger; gul och blå blir grön, gul och röd blir orange, röd och blå blir violett. Två sekundärfärger som blandas ger bruna och grå toner, medans färgblandningar av en sekundär och en primärfärg ger klara ”mellantoner” och kallas för tertiära färger; exempelvis gul och grön blir gulgrön.

Kulörta färger

Kulör speglar färgens visuella intryck. Färgen får sin kulör från pigment. Det kan vara organiska pigment som mineraler, jordämnen och substrat (lakes) eller syntetiska pigment som uppfunnits eller vill efterlikna organiska pigment. Det finns de som är giftiga, blyvit är ett sånt historiska pigment vilket inte längre används. Följande färger innehåller pigment som tillhör eller kan uppfattas som respektive kulör.

Neutrala färger

Färgblandningar med neutrala kulörer kan ge alla tänkbara nyanser, från ljusa till mörka. Svart, grå och vit (för akvarell motsvarar papperet det vita) är neutrala och kallas för okulörta färger till skillnad från kulörta färger. Jordfärger, som brun och sand, är delvis neutrala. Genom att blanda två kontrasterande färger eller kombinera en kulört färg med vitt, svart eller grått neutraliseras färgen. Följande färger innehåller pigment som tillhör eller kan uppfattas som respektive kulör.

Övriga färger

Färger kan skapa effekter. Om de innehåller pigment, färgämnen eller andra tillsatser som ger ger dessa effekter kan färgerna glimma som guld eller blänka som metall.

Mica är ett naturligt miniral-silikat, det är det som glimmar i stenarna på en grusväg och även får färger att glittra och skimra likt pärlemo. Fluorescerande färger, som ser ut att lysa, innehåller pigment eller färgämnen som absorberar ljus av en viss våglängd.

Inspireras av pigmentens och färgernas egenskaper för att bygga personliga färgpaletter

Huruvida man vill använda primärfärger, kontrastfärger, favoritfärger eller inspireras av klassiska mästare när man skapar sin färgpalett är valfritt. Man kan ha olika färgpaletter för olika motiv och ändamål, eller experimentera med att begränsa antalet färger i paletten till två, tre eller fem. Färger som endast innehåller ett pigment ger renare färgblandningar, vilket kan vara bra att ha koll på när man villl undvika smutsiga färger. 

𝙸𝚏 𝙸 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚛𝚎𝚍

𝙸 𝚞𝚜𝚎 𝚋𝚕𝚞𝚎

– 𝙿𝚊𝚋𝚕𝚘 𝙿𝚒𝚌𝚊𝚜𝚜𝚘

  

Det kan också vara bra att tänka på att en färg som målas på ett pappersark, eller annat underlag, alltid kommer att hindra ljuset från pappret att reflekteras; en genomskinlig färg som blandas med en täckande behåller inte sin transparens. Därför är bra att lära känna färger och pigment, deras genomlysande kvaliteter och olika karaktärsdrag, när du skapar din färgpalett. Våga testa. Blanda olika slags vattenfärger och se vad som händer. Möjligheterna är oändliga och det kan bli en kul sport att skapa personliga paletter.

Färgernas karaktär

Färgens karaktär definieras huruvida den är transparent eller opak, granulerar, om den flyter ut, färgar av sig eller går lätt att lyfta från papperet. Det här är bara några saker som kan skilja färgernas karaktär åt, dessutom har varje leverantör sina egna färgblandningar som gör just deras färger unika. En färgpalett bör innehålla en mix av olika slags färger, för att ska kontrast och balans.

Varför vänta, inspirationen kommer när du börjar måla. Konstnärsmaterialet finns hos Bornette. Testa dig fram och fråga gärna om tips.