Grundfärger

I traditionell färglära räknas ren gul, röd och blå till grundfärgerna, eftersom de inte kan skapas med färgblandningar eller bär spår av andra pigment. De kallas för primära färger och är en bra palett att börja med. Läs mer om färgpaletter här. De tre kulörerna antogs räcka för att blanda alla färger, men i praktiken fungerar det mindre bra eftersom blandfärgerna alltid blir mörkare än grundfärgerna. I den grafiska branschen används betydligt ljusare grundfärger, processfärg; cyan, magenta och gul samt en kompletterande svart.

Två primärfärger som blandas kallas för sekundära färger; gul och blå blir grön, gul och röd blir orange, röd och blå blir violett. Två sekundärfärger som blandas ger bruna och grå toner, medans färgblandningar av en sekundär och en primärfärg ger klara ”mellantoner” och kallas för tertiära färger; exempelvis gul och grön blir gulgrön.

Kulörer som ligger nära varandra i färgcirkeln ger klara färgtoner medans kulörer långt ifrån varandra ger dämpade färgtoner. Som exempel ger en kall gul och kall blå en klar krispig grön. Två kulörer som står i kontrast till varandra i färgcirkeln ger en neutral tredje kulör, som går mot grått eller brunt, när de blandas. Kulörer som är varandras motsatser kallas komplementfärg, eller kontrastfärg, som exempelvis röd och grön, blå och orange eller gul och violett. Genom att titta på färgcirkeln får du vägledning.