Grundfärger

I den traditionella färgläran räknas ren gul, röd och blå till grundfärgerna, eftersom de inte kan skapas med blandningar av andra pigment, och de kallas för primära färger. Dessa tre kulörer antogs räcka för att blanda alla färger, men i praktiken fungerar det mindre bra eftersom blandfärgerna alltid blir mörkare än grundfärgerna. I den grafiska branschen används betydligt ljusare grundfärger, processfärg; cyan, magenta och gul samt en kompletterande svart.

Två primärfärger som blandas kallas för sekundära färger; gul och blå blir grön, gul och röd blir orange, röd och blå blir violett. Två sekundärfärger som blandas ger bruna och grå toner, medans färgblandningar av en sekundär och en primärfärg ger klara ”mellantoner” och kallas för tertiära färger; exempelvis gul och grön blir gulgrön.