Begränsad palett

En begränsad palett innebär att endast ett fåtal utvalda färger finns i paletten. Alltså inte hela regnbågen, vilket kan vara lockande, utan två eller tre färger kanske högst fem färger. Syftet är inte att göra det svårt utan snarare tvärtom. Genom att använda en begränsad palett skapas harmoni eftersom alla kulörer tar sin början i samma färger. 

Börja med två eller tre huvudfärger. Två färger som står i kontrast till varandra, exempelvis blå och orange, blandar tillsammans en tredje neutral grå kulör. Tre färger, exempelvis de primärfärgerna, ger oändligt många kulörer förutom grundfärgerna. Läs mer om färgblandning här. Genom att byta ut färgerna i paletten förändras uttrycket. 

Experimentera med transparens och opasitet. En transparent färg som laveras över en annan ger en tredje kulör. Med en granulerande färg i paletten kan effekten av färgseparering ge spännande blandningar. Läs mer om färgegenskaper och karaktär här.

Att komma på färgkombinationer och bygga personliga paleletter kan bli en kul sport. Bornette delar gärna med sig av sina favoritblandningar. Nedan har vi förberett ett par paletter som kan köpas i ett knippe.