ACMI certifiering

ACMI certifierar hälsosäkerhet och kvalitet för att du som konsument enkelt ska kunna identifiera konstnärsmaterial och andra kreativa produkter. 

Vissa produkter innehåller ingredienser som har visat sig innehålla material i tillräckliga mängder för att vara giftiga eller skadliga för människor. 

Produkter med dessa symboler är certifierade i ett program för toxikologisk utvärdering av en medicinsk expert för att inte innehålla material i tillräckliga mängder för att vara toxiska eller skadliga för människor eller orsaka akuta eller kroniska hälsoproblem. 

Mer information finns att läsa här >

 AP-certifikat

 

När du köper konstmaterial rekommenderar vi att du noga överväger den slutliga konsumenten. Om produkten kommer att användas av barn eller andra personer som kanske inte kan läsa eller förstå säkerhetsmärkning bör du köpa material som är AP-certifierat icke giftiga produkter för att även de ska kunna vara kreativa på ett säker sätt.

CL-certifiering

 

Andra produkter som bär HL- eller CL-symbolen kan med lämpliga försiktighetsåtgärder för säker användning användas av personer som kan läsa, förstå och följa föreslagna säkerhetsföreskrifter för hantering av dessa material. Många sådana konstprodukter kan inte göras ofarliga, utan är nödvändiga för vissa kreativa ändamål. När de används under korrekt under övervakade och kontrollerade förhållanden kan de användas säkert.