Zorn palett

Färgskala hämtad från mästarens palett.