Färgpaletter och kulörer i akvarell

Inspireras av pigmentens och färgernas egenskaper för att bygga personliga färgpaletter i akvarell.

Ljus är lika med färg, för att citera Turner. William Turner var en brittisk konstnär under romantiken och en tongivande akvarellist. Hans verk i romantisk stil utvecklades till en för tiden ny vågad pre-impressionistisk stil, där detaljerna i motiven löstes upp till en atmosfär av färg. Ljus lyser upp vad vi ser och hur vi upplever färger, de ser annorlunda ut när ljuskällan förändras och av reflektioner i omgivningen. Tillsammans modellerar ljus och färg volym och fasthet hos ett objekt, samtidigt som det påverkar stämningen och innehållet i en målning. Åtskilliga har försökt att formulera begrepp och mätsystem, som kombinerar den upplevda kulören och naturens lagar, det finns olika läror och hyllmeter med litteratur i ämnet.Light is
therefore colour

– J. M. W. Turner


I måleri utgår man från pigmentens och färgernas visuella egenskaper. Det ögat uppfattar som en färg, eller kulör är resultatet av ljus som reflekteras på en yta och alltid i relation till andra kulörer; en färg, som normalt anses kall, kan upplevas som varm i relation till en annan kall färg. Inom varje kulör finns varma och kalla toner som, beroende av blandning, ger en rad nyanser från klara och krispiga till dova och smutsiga. Färger ser annorlunda ut när ljuskällan ändras. Beroende på om du har solljus, glödlampsljus eller lysrör, kommer samma objekt att se ut som om det är av olika färger.

I den traditionella färgläran räknas ren gul, röd och blå till grundfärgerna, eftersom de inte kan skapas med blandningar av andra pigment, och de kallas för primära färger. Dessa tre kulörer antogs räcka för att blanda alla färger, men i praktiken fungerar det mindre bra eftersom blandfärgerna alltid blir mörkare än grundfärgerna. I den grafiska branschen används betydligt ljusare grundfärger, processfärg; cyan, magenta och gul samt en kompletterande svart. Två primärfärger som blandas kallas för sekundära färger; gul och blå blir grön, gul och röd blir orange, röd och blå blir violett. Två sekundärfärger som blandas ger bruna och grå toner, medans färgblandningar av en sekundär och en primärfärg ger klara ”mellantoner” och kallas för tertiära färger; exempelvis gul och grön blir gulgrön.


Färgblandningar med neutrala kulörer kan ge alla tänkbara nyanser, från ljusa till mörka. Svart, grå och vit, för akvarell motsvarar papperet det vita, är neutrala och kallas för okulörta färger till skillnad från kulörta färger. Jordfärger, som brun och sand, är delvis neutrala. Genom att blanda två kontrasterande färger eller kombinera en kulört färg med vitt, svart eller grått får man neutrala färger.


Färgpaletter


De färgpaletter som presenteras här är endast några förslag. Huruvida man vill använda primärfärger, kontrastfärger, favoritfärger eller inspireras av klassiska mästare när man skapar sin färgpalett är valfritt. Man kan ha olika färgpaletter för olika motiv eller experimentera med att begränsa antalet färger i paletten till två, tre eller fem. Färgerna, vilka endast innehåller ett pigment, ger renare färgblandningar. Det kan också vara bra att tänka på att en färg, som målas på ett ark, alltid kommer att hindra ljuset från pappret att reflekteras; en genomskinlig färg som blandas med en täckande behåller inte sin transparens. Därför är bra att lära känna några pigment och färger, deras genomlysande kvaliteter och olika karaktärsdrag, när du skapar din färgpalett. Våga testa. Möjligheterna är oändliga och det kan bli en kul sport att skapa personliga paletter.


Kulörta färger


Neutrala färger


Övriga färger


Färgernas karaktär